NF IMPULS

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000 s cílem podporovat dlouhodobé projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v České republice. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, například na léčebné přístroje a pomůcky pro rehabilitaci, a věnuje se rovněž podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je provozovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Pomoc nadačního fondu je dlouhodobá, financované projekty přinášejí trvalou hodnotu. Největší důraz klade na transparentní využití svěřených prostředků a dosah na co nejvyšší počet pacientů. Ze spolupráce se specializovanými RS centry, kterých je po republice patnáct, vyplynula i podpora dalších projektů, ať už to jsou vzdělávací semináře, terapeutické programy nebo 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS).

Více informací najdete na stránkách www.nfimpuls.cz.