Naši lektoři

Eva Ornstová
Koordinace, rovnováha, smysly
Taneční pedagožka s dlouholetou a rozmanitou praxí stále hledající nové způsoby zkvalitnění pohybu. Zabývá se výukou jak profesionálů, tak amatérů, malých dětí i seniorů. Díky diagnóze RS, se kterou se potýká již více než desetiletí, začala předloni na popud psychoterapeutky Renáty Malinové pracovat na pohybové terapii pro pacienty s RS, kterou už dvakrát s kladnou odezvou vyzkoušela na semináři pořádaném na Monínci. „Ve svých lekcích se zaměřuji na koordinaci celého těla, orientaci v prostoru, vnímání svého i cizího pohybu, jemnou motoriku a další kognitivní funkce,“ říká. To vše se podle ní děje za pomoci rytmu a inspirativního hudebního doprovodu tak, aby účastník lekce neměl pocit, že cvičí, ale že se baví. „Zkrátka “blbneme spolu, abychom nezblbli”,“ dodává. Více vám prozradí v rozhovoru Nebuď nedočkavá a nemrač se, který si můžete přečíst na webu NFI. 

Marcela Řasová
Pohyb s hudbou (vsedě na židlích i na vozících)
Vystudovala Speciální pedagogiku zdravotně postižených se specializací na taneční a uměleckou výchovu na FTVS UK. Již za studií se věnovala cvičení s lidmi s RS a účastnila se studijní stáže na kanadské univerzitě v Sherbrouku. Poznatky z Walking school profesora Abele následně začala využívat během své terapie. „Začala jsem používat krokové variace a prvky z kruhového tréninku a spojila je s hudbou. Spolupracovala jsem s folklorním souborem Moták a uspořádali jsme několik společných vystoupení. V současné době cvičím s lidmi s RS i s lidmi v domově důchodců,“ říká. Ve své terapii využívá spojení rytmu hudby a těla tak, aby pomohla provádět a vést pohyb i dech, neboť rytmus provází celý náš život. Ať je to tlukot srdce, dýchání či naše kroky. Součástí terapeutických hodin je nácvik koordinace, cviky na odstranění svalové dysbalance, procvičení levé i pravé mozkové hemisféry, snaha o zlepšení rovnováhy pomocí vychylování ze základních pozic, nácvik správného sedu na židli (vozíku). „Využíváme prvky z jógy i tai-či. Jednotlivé cvičební prvky pak skládám do choreografií a vzniká nám pohybová skladba – tanec. Hodiny jsou koncipovány tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, bez ohledu na míru postižení. Tančit se dá vsedě na židli či vozíku i ve stoje,“ uzavírá Marcela Řasová. Přečtete si její příběh Tančit se dá i vsedě na vozíku na webu NFI.

Mgr. et Mgr. Lucie Suchá
Pilates
Vystudovala fyzioterapii a sport a výchovu tělesně postižených. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo. Už od školy se věnuje rehabilitaci pacientů s RS. Se svými kolegyněmi a kolegy založila spolek MSrehab, z.s., který mý za cíl vzdělávat rehabilitační odborníky v problematice RS. Také se věnuje skupinovým cvičením pro děti i dospělé. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje, čte, chodí do přírody za kulturou a hlavně tráví čas se svým mužem a dvěma dcerami. Její hodina pilates je vedena tak, aby si zacvičil jak začátečník, tak i pokročilý cvičenec. „Prvky a pozice se dají různě modifikovat a díky tomu je možné nastavit náročnost cvičení dle vašich schopností,“ objasňuje. Pilates je cvičení zaměřené především na správné posílení středu těla a protažení zkrácených segmentů.  Mohou se při něm využívat i různé pomůcky – válce nebo velké i malé míče.

Veronika Jerolímková
Pánevní dno v kontextu celého těla
Při studiu na 1. LF UK měla nejraději Neurologickou kliniku a zvláště pak pacienty s RS. Osud jí nakonec dovedl ke gynekologické fyzioterapii, které se věnuje poslední 4 roky. Ráda však propojuje obojí. Pánevní dno je důležitou součástí pohybového aparátu. Ukážeme si, jak ho správně aktivovat, relaxovat a také jaké všechny části našeho těla ho ovlivňují.

 

 

 

 

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Kundalini jóga
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, na 1. LF UK vyučuje neurologii. Světově uznávaná neuroložka vede Centrum vysoce specializované péče pro RS a NMOSD
Neurologické kliniky při 1. LF UK a VFN v Praze, věnuje se v něm léčbě roztroušené sklerózy: je autorkou
klinických studií, které se do roku 2002 v Česku vůbec nedělaly, spoluautorkou většiny publikací, jež se
týkají nových léků, i tvůrkyní konceptu, jak posuzovat pacienty; zda se podařilo nemoc stabilizovat. Ráda
pracuje na zahradě, cvičí jógu a hodně čte a zajímá ji vše kolem spirituality. Kundalini joga je unikální, přímý, rychlý a moderní soubor cvičení v rytmu, které odpovídají tempu života současného člověka. Tím, že sjednocuje všechny směry jógy, nejlépe odpovídá požadavkům adaptace člověka na složité situace odehrávající se v jeho okolí, podporuje pozitivní přístup k životu, radost, aktivitu, kreativitu a fyzické i psychické zdraví organismu. Jako jóga omlazující a ozdravující zahrnuje v sobě kundaliní jóga dynamická cvičení, statické pozice – asány, dechová cvičení, meditace a zpívání manter.

Bára Grosserová 
TRX balance
Je fyzioterapeutka, kterou baví pohyb a ráda předává své nadšení z pohybu i lidem okolo sebe. Díky účasti na MaRS před několika lety se poprvé dozvěděla o rehabilitaci u osob s roztroušenou sklerózou. Momentálně působí jako fyzioterapeut v RS centru v Praze na Karlově náměstí a zaměřuje se především na trénink rovnováhy a možnosti distančního cvičení. Při cvičení na závěsném systému TRX budete nejprve seznámeni se zásady cvičení, aby Váš trénink byl co nejefektivnější. Samotné cvičení bude zaměřeno na posílení celého těla, především na oblast zad, břišních partií a svalů horních i dolních končetin. Dále bude trénink doplněný o balanční prvky pro zlepšení Vaší koordinace.

Petra Petrášková
Vestibulární rehabilitace
Studentka FTVS UK v Praze, oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Tématem její bakalářské práce je “Význam vestibulární rehabilitace pro osoby s roztroušenou sklerózou”. Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je celkově považována za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Příznaky roztroušené sklerózy jsou u každého pacienta jiné, ale může se jednat také o poruchu vidění, slabost či zhoršení hybnosti končetin, necitlivost a další. Vestibulární rehabilitace představuje soubor postupů, jejichž cílem je úprava funkčního deficitu pacienta se zřetelem na zlepšení posturální stability, snížení rizika pádu a redukci pocitu závrati a rozostřeného vidění. Petra Vám teoreticky představí vestibulární systém a jeho souvislost s roztroušenou sklerózou a následně si v praxi vyzkoušíte kombinaci vybraných přístupů ve vestibulární rehabilitaci.

Anna Steinerová

Vladimír Rocky Říha
Box
Vláďa se ve světě bojových sportů pohybuje již 13. rokem, během nichž se účastnil více než 70 profi a amatérských zápasů v boxu, K1, muay thai. Během své trenérské kariéry, kdy se specializuje na Muay Thai, box a K1, vychoval zápasníky na Muaythai amatérskou ligu CMTA i profi zápasy. Účastnil se tréninkových kempů v Holandsku a Thajsku. Byl součástí trenérského týmu Artura Kyshenka, působil v Colosseum Gym Amsterdam a získal licenci 2. třídy Muaythai. Základem Vláďova tréninku je nejen dril, ale také úsměv a dobrá nálada.. 

Eva Růžičková
Vědomý dech a dobrá nálada

Je psycholožka, psychoterapeutka RS centra FN Motol a lektorka kundalini jógy. Ve workshopu se naučíte několik jednoduchých dechových technik pro snížení stresu a úzkosti.  Dechové techniky vycházejí především z tradice kundalini jógy. Vybranými jednoduchými technikami se naučíte krotit stresovou reakci.  Pomocí speciálního dechu se zklidníte. Vědomá práce s dechem  prokazatelně snižuje úzkostnost a zvyšují důvěru v život a naší schopnost (sebe)lásky, jelikož razantně snižuje stresové hormony.  Redukcí stresových hormonů se nám zlepšuje nálada a navozuje se proces hojení, tj. regenerace organismu. Praktikováním dechových cvičení měníme reaktivitu organismu ke stresovým událostem ku prospěchu parasympatického systému – tzn., že se stáváme odolnější vůči stresu a otevíráme bránu k uvolnění a dobré náladě.

Mgr. Sabina Bouberlová
Cvičení na uvolnění stresu

Vzděláním psycholožka, bodypsychoterapeutka a pedagožka tance (Univerzita Karlova, HAMU). Certifikovaná lektorka pilates a metody Spirální stabilizace páteře (SM systém). Nyní pracuje v Praze jako psycholožka v Zařízení pro děti-cizince a má také vlastní bodypsychoterapeutickou praxi pro dospělé. Cvičení na uvolnění stresu pomáhá prohloubení schopnosti vnímat vlastní pocity a tělesné prožívání, prostor pro zpomalení a zpřítomnění, rozvíjení naší schopnosti být tady a teď“, nalezení vlastních zdrojů životní energie, bezpečný prostor pro vnímání své vlastní síly, úleva od stresu, svalového i vnitřního napětí.

 

MUDr. Blanka Keclíková
Cvičení na uvolnění stresu 

Cvičení na uvolnění stresu pomáhá prohloubení schopnosti vnímat vlastní pocity a tělesné prožívání, prostor pro zpomalení a zpřítomnění, rozvíjení naší schopnosti být "tady a teď“, nalezení vlastních zdrojů životní energie, bezpečný prostor pro vnímání své vlastní síly, úleva od stresu, svalového i vnitřního napětí.