Co je to MaRS

“Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.”

MaRS je 24hodinový mezinárodní maraton cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou i bez ní. Vznikl v roce 2012 z podnětu pacientů a terapeutů pražského RS centra Všeobecné fakultní nemocnice, jeho organizátorem je Nadační fond IMPULS. Akce se až do pandemie Covid-19 v roce 2020 každoročně  konala vždy první březnový víkend – od pátku do soboty, nepřetržitě 24 hodin, v tělocvičnách a na sportovištích po celé republice i v zahraničí.

Za normálních okolností cvičení probíhá pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chtěl podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova.

foto: Kateřina Macečková

Myšlenkou projektu je idea pospolitosti a týmového ducha, proto měl MaRS původně ve znaku puzzle, které představuje maraton jako skládačku složenou z různých forem cvičení a sportovišť rozesetých po celém světě. Organizátoři vyzývají pacienty a veřejnost k pravidelnému pohybu, aktivnímu přístupu k sobě samému a zdravému životnímu stylu. Chtějí zároveň informovat o tomto nevyléčitelném onemocnění a pomocí dobročinné sbírky získat prostředky na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Je to akce plná – pohybu, radosti a smyslu. Smysluplná proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že život s RS nekončí. Propojuje nové světy a otevírá nové možnosti. Pro všechny. Nejen nemocné a jejich rodiny, ale také pro všechny ostatní, kterým ukazuje, že jsou tu lidé, kteří se nevzdávají. Kteří jsou stateční nemoci navzdory. V předešlých dvou letech jsme maraton z velké části museli překlopit do online podoby. Nyní se situace opět ustaluje a navracíme se k jeho původní podobě. 

ORGANIZACE MARATONU MARS

Organizaci zastřešuje nestátní nezisková organizace Nadační fond IMPULS. Ten dodává akci jednotnou celostátní komunikaci, vizuální a grafickou podobu, reklamní předměty, zajišťuje mediální podporu a koordinaci a podporu organizátorů v jednotlivých regionech. Organizačně zajištuje 24hodinový maraton v Praze (non-stop cvičení celých 24 hodin), a to ve spolupráci s fyzioterapeuty RS centra NK 1. LF UK a VFN Praha (zajišťují sportovní náplň a dohled).

Cvičení probíhají souběžně od pátku (18 hodin) do soboty (18 hodin), minimálně 1 hodinu, maximálně 24 hodin. Mezi sportovní aktivity jsou zařazeny speciální kruhové tréninky, skupinové lekce (aerobní, posilovací cvičení), zdravotně-rehabilitační cvičení (jóga, taichi, pilates…) a jiné sportovní aktivity vhodné pro nemocné s RS (plavání, outdoorové aktivity atp). Vždy se cvičí pod dohledem odborných cvičitelů a fyzioterapeutů.

Akce je spojena s dobrovolným vstupným, dary a finanční podporou od sponzorů. Výtěžek je určen pro nemocné s roztroušenou sklerózou a slouží jim k úhradě fyzioterapie a cvičebních aktivit a nákup cvičebních pomůcek.

PRAHA VS. REGIONY

V Praze probíhá za normálních okolností maraton formou kruhového tréninku, při kterém po hodině střídají jednotlivé týmy cvičenců. Kruhový trénink je tvořen kombinací aerobních a anaerobních stanovišť vhodných pro nemocné s RS, který doplňují skupinové lekce zdravotních cvičení (jóga, pilates, cvičení aj.). Maraton má bohatý doplňkový program pro celou rodinu zaměřený na zdravý životní styl (psychokoutek s tréninkem kognitivních funkcí, program pro děti, prezentace pacientských organizací, relaxační koutek, literaturu atd.).

V ostatních regionech se zpravidla necvičí celých 24 hodin, ale v určitou dobu dle časových možností regionálních organizátorů, doplňkový program přizpůsoben zájmu každého města. Organizaci mají na starosti dobrovolníci z řad pacientských sdružení, fyzioterapeutů, pacientů a jejich blízkých. Úzce spolupracují se samosprávou měst, lékaři, terapeuty či RS centry, tj. neurologickými ambulancemi specializovanými na léčbu RS. Výtěžek ze sponzorských darů a dobrovolného vstupného zůstává jednotlivým regionálním organizátorům a je využit pouze na podporu fyzioterapie a cvičebních aktivit pacientů s RS. Lokální organizátory koordinuje NF IMPULS.

foto: Kateřina Macečková

KONTAKTY NA ORGANIZAČNÍ TÝM

Registrace

Kontaktní osoba

Konzultace ohledně forem cvičení