Co je to MaRS

„Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.“

MaRS je 24hodinový mezinárodní maraton cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou i bez ní. Vznikl v roce 2012 z podnětu pacientů a terapeutů pražského RS centra Všeobecné fakultní nemocnice, jeho organizátorem je Nadační fond IMPULS. Akce se koná vždy první březnový víkend – od pátku do soboty, nepřetržitě 24 hodin, v tělocvičnách a na sportovištích po celé republice i v zahraničí.

Cvičení probíhá pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova.

foto: Kateřina Macečková

Myšlenkou projektu je idea pospolitosti a týmového ducha, proto má MaRS ve znaku puzzle, které představuje maraton jako skládačku složenou z různých forem cvičení a sportovišť rozesetých po celém světě. Organizátoři vyzývají pacienty a veřejnost k pravidelnému pohybu, aktivnímu přístupu k sobě samému a zdravému životnímu stylu. Chtějí zároveň informovat o tomto nevyléčitelném onemocnění a pomocí dobročinné sbírky získat prostředky na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Je to akce plná – pohybu, radosti a smyslu. Smysluplná proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že život s RS nekončí. Propojuje nové světy a otevírá nové možnosti. Pro všechny. Nejen nemocné a jejich rodiny, ale také pro všechny ostatní, kterým ukazuje, že jsou tu lidé, kteří se nevzdávají. Kteří jsou stateční nemoci navzdory. 

ORGANIZACE MARATONU MARS

Organizaci zastřešuje nestátní nezisková organizace Nadační fond IMPULS. Ten dodává akci jednotnou celostátní komunikaci, vizuální a grafickou podobu, reklamní předměty, zajišťuje mediální podporu a koordinaci a podporu organizátorů v jednotlivých regionech. Organizačně zajištuje 24hodinový maraton v Praze (non-stop cvičení celých 24 hodin), a to ve spolupráci s fyzioterapeuty RS centra NK 1. LF UK a VFN Praha (zajišťují sportovní náplň a dohled).

Cvičení probíhají souběžně od pátku (18 hodin) do soboty (18 hodin), minimálně 1 hodinu, maximálně 24 hodin. Mezi sportovní aktivity jsou zařazeny speciální kruhové tréninky, skupinové lekce (aerobní, posilovací cvičení), zdravotně-rehabilitační cvičení (jóga, taichi, pilates…) a jiné sportovní aktivity vhodné pro nemocné s RS (plavání, outdoorové aktivity atp). Vždy se cvičí pod dohledem odborných cvičitelů a fyzioterapeutů.

Akce je spojena s dobrovolným vstupným, dary a finanční podporou od sponzorů. Výtěžek je určen pro nemocné s roztroušenou sklerózou a slouží jim k úhradě fyzioterapie a cvičebních aktivit a nákup cvičebních pomůcek.

PRAHA VS. REGIONY

V Praze probíhá maraton formou non-stop kruhového tréninku, při kterém po hodině střídají jednotlivé týmy cvičenců. Kruhový trénink je tvořen kombinací aerobních a anaerobních stanovišť vhodných pro nemocné s RS, který doplňují skupinové lekce zdravotních cvičení (jóga, pilates, cvičení aj.). Maraton má bohatý doplňkový program pro celou rodinu zaměřený na zdravý životní styl (psychokoutek s tréninkem kognitivních funkcí, program pro děti, prezentace pacientských organizací, relaxační koutek, literaturu atd.).

V ostatních regionech se zpravidla necvičí celých 24 hodin, ale v určitou dobu dle časových možností regionálních organizátorů, doplňkový program přizpůsoben zájmu každého města. Organizaci mají na starosti dobrovolníci z řad pacientských sdružení, fyzioterapeutů, pacientů a jejich blízkých. Úzce spolupracují se samosprávou měst, lékaři, terapeuty či RS centry, tj. neurologickými ambulancemi specializovanými na léčbu RS. Výtěžek ze sponzorských darů a dobrovolného vstupného zůstává jednotlivým regionálním organizátorům a je využit pouze na podporu fyzioterapie a cvičebních aktivit pacientů s RS. Lokální organizátory koordinuje NF IMPULS.

foto: Kateřina Macečková

ZAPOJIT SE MOHOU I FIRMY

Maratonu se účastní jednotlivci, týmy jednotlivců a firemní týmy. Pokud tým reprezentuje firmu, hradí firma startovné, poplatek činí 2 000 Kč za osobu. Startovné putuje do celkového výtěžku akce, firma obdrží potvrzení o daru pro daňové účely.

Hlavní myšlenkou celé akce je vzájemné propojení a solidarita. Puzzle, symbol maratonu, není jediným pojítkem mezi různými místy Čech i zahraničí. Propojení probíhá buď audiovizuálně přes internet (telekonferencí) nebo telefonicky (vzájemné pozdravení a povzbuzení). V roce 2016 byla spuštěna i tzv. telefonická štafeta (pomyslný štafetový kolík je předáván telefonicky), která úspěšně oběhla všechna zapojená města.

Maratónské cvičení podporuje i řada fitness center, kde se v rámci dnů otevřených dveří cvičí na podporu nemocných s RS. Pokud provozujete fitness centrum a chcete se zapojit do charitativního cvičení, neváhejte a kontaktujte nás.

Personální zajištění maratonu MaRS se neobejde bez pomoci desítek dobrovolníků. Zejména pro studenty fyzioterapie je to možnost získat praxi v oblasti terapie pacientů s RS. Máte-li zájem i Vy stát se dobrovolníkem, kontaktujte nás.

Maraton poskytuje prostor pro prezentaci partnerů a sponzorů. Příspěvek může mít finanční i nefinanční podobu (reklama, služby). Prostor pro umístění log je na plakátech, pozvánkách, foto stěně, bannerech, doprovodné LCD projekci, webových a facebookových stránkách či přímo na místech cvičení, kde je možnost umístit prezentační stánek, distribuovat propagační materiály atp. Máte-li zájem stát se partnerem maratonu MaRS, kontaktujte nás.

KONTAKTY NA ORGANIZAČNÍ TÝM

Registrace

Kontaktní osoba

Konzultace ohledně forem cvičení