Co je to MaRS

„Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.“

MaRS je 24hodinový mezinárodní maraton cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou i bez ní. Vznikl v roce 2012 z podnětu pacientů a terapeutů pražského RS centra Všeobecné fakultní nemocnice, jeho organizátorem je Nadační fond IMPULS. Akce se koná vždy první březnový víkend – od pátku do soboty, nepřetržitě 24 hodin, v tělocvičnách a na sportovištích po celé republice i v zahraničí.

Cvičení probíhá pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova.

Myšlenkou projektu je idea pospolitosti a týmového ducha, proto má MaRS ve znaku puzzle, které představuje maraton jako skládačku složenou z různých forem cvičení a sportovišť rozesetých po celém světě. Organizátoři vyzývají pacienty a veřejnost k pravidelnému pohybu, aktivnímu přístupu k sobě samému a zdravému životnímu stylu. Chtějí zároveň informovat o tomto nevyléčitelném onemocnění a pomocí dobročinné sbírky získat prostředky na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

foto: Kateřina Macečková

ORGANIZACE MARATONU MARS

Organizaci zastřešuje nestátní nezisková organizace Nadační fond IMPULS. Ten dodává akci jednotnou celostátní komunikaci, vizuální a grafickou podobu, reklamní předměty, zajišťuje mediální podporu a koordinaci a podporu organizátorů v jednotlivých regionech. Organizačně zajištuje 24hodinový maraton v Praze (non-stop cvičení celých 24 hodin), a to ve spolupráci s fyzioterapeuty RS centra NK 1. LF UK a VFN Praha (zajišťují sportovní náplň a dohled).

Cvičení probíhají souběžně od pátku (18 hodin) do soboty (18 hodin), minimálně 1 hodinu, maximálně 24 hodin. Mezi sportovní aktivity jsou zařazeny speciální kruhové tréninky, skupinové lekce (aerobní, posilovací cvičení), zdravotně-rehabilitační cvičení (jóga, taichi, pilates…) a jiné sportovní aktivity vhodné pro nemocné s RS (plavání, outdoorové aktivity atp). Vždy se cvičí pod dohledem odborných cvičitelů a fyzioterapeutů.

Akce je spojena s dobrovolným vstupným, dary a finanční podporou od sponzorů. Výtěžek je určen pro nemocné s roztroušenou sklerózou a slouží jim k úhradě fyzioterapie a cvičebních aktivit a nákup cvičebních pomůcek.

PRAHA VS. REGIONY

V Praze probíhá maraton formou non-stop kruhového tréninku, při kterém po hodině střídají jednotlivé týmy cvičenců. Kruhový trénink je tvořen kombinací aerobních a anaerobních stanovišť vhodných pro nemocné s RS, který doplňují skupinové lekce zdravotních cvičení (jóga, pilates, cvičení aj.). Maraton má bohatý doplňkový program pro celou rodinu zaměřený na zdravý životní styl (psychokoutek s tréninkem kognitivních funkcí, program pro děti, prezentace pacientských organizací, relaxační koutek, literaturu atd.).

V ostatních regionech se zpravidla necvičí celých 24 hodin, ale v určitou dobu dle časových možností regionálních organizátorů, doplňkový program přizpůsoben zájmu každého města. Organizaci mají na starosti dobrovolníci z řad pacientských sdružení, fyzioterapeutů, pacientů a jejich blízkých. Úzce spolupracují se samosprávou měst, lékaři, terapeuty či RS centry, tj. neurologickými ambulancemi specializovanými na léčbu RS. Výtěžek ze sponzorských darů a dobrovolného vstupného zůstává jednotlivým regionálním organizátorům a je využit pouze na podporu fyzioterapie a cvičebních aktivit pacientů s RS. Lokální organizátory koordinuje NF IMPULS.

foto: Kateřina Macečková

ZAPOJIT SE MOHOU I FIRMY

Maratonu se účastní jednotlivci, týmy jednotlivců a firemní týmy. Pokud tým reprezentuje firmu, hradí firma startovné, poplatek činí 2 000 Kč za osobu. Startovné putuje do celkového výtěžku akce, firma obdrží potvrzení o daru pro daňové účely.

Hlavní myšlenkou celé akce je vzájemné propojení a solidarita. Puzzle, symbol maratonu, není jediným pojítkem mezi různými místy Čech i zahraničí. Propojení probíhá buď audiovizuálně přes internet (telekonferencí) nebo telefonicky (vzájemné pozdravení a povzbuzení). V roce 2016 byla spuštěna i tzv. telefonická štafeta (pomyslný štafetový kolík je předáván telefonicky), která úspěšně oběhla všechna zapojená města.

Maratónské cvičení podporuje i řada fitness center, kde se v rámci dnů otevřených dveří cvičí na podporu nemocných s RS. Pokud provozujete fitness centrum a chcete se zapojit do charitativního cvičení, neváhejte a kontaktujte nás.

Personální zajištění maratonu MaRS se neobejde bez pomoci desítek dobrovolníků. Zejména pro studenty fyzioterapie je to možnost získat praxi v oblasti terapie pacientů s RS. Máte-li zájem i Vy stát se dobrovolníkem, kontaktujte nás.

Maraton poskytuje prostor pro prezentaci partnerů a sponzorů. Příspěvek může mít finanční i nefinanční podobu (reklama, služby). Prostor pro umístění log je na plakátech, pozvánkách, foto stěně, bannerech, doprovodné LCD projekci, webových a facebookových stránkách či přímo na místech cvičení, kde je možnost umístit prezentační stánek, distribuovat propagační materiály atp. Máte-li zájem stát se partnerem maratonu MaRS, kontaktujte nás.

KONTAKTY NA ORGANIZAČNÍ TÝM

Registrace

Kontaktní osoba

Konzultace ohledně forem cvičení